Stichting Melanie

Stichting Melanie is een particulier initiatief,
ontstaan uit een grote passie voor theater.
Wij bieden financiële ondersteuning aan
 professionele
theatermakers die gevestigd zijn in Amsterdam.
Inhoud, kwaliteit en originaliteit kenmerken de producties
die wij ondersteunen en ondersteund hebben.
Stichting Melanie hecht aan persoonlijke betrokkenheid bij de makers en is
geïnteresseerd in het ontstaansproces van theaterproducties.
Dit uit zich onder meer in het bijwonen van repetities.

Stichting Melanie hanteert de volgende criteria:
• Bij het desbetreffende project zijn meerdere financiers betrokken.
• Vorige producties zijn met succes afgesloten.
 • Aan andere gelijksoortige stichtingen,
fondsen of commerciële instellingen wordt geen financiële steun verleend.
• Stichting Melanie werft geen gelden van derden.
• Stichting Melanie nodigt zelf theatermakers uit.

Ontvangers

2009

Beleid

Beleidsplan 220-2024

Financieel Overzicht 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Contact / Logokit

Marcelle Kuiper
Bloemgracht 174
1015 TV Amsterdam

info@stichtingmelanie.nl

KvK:
34289899Fiscaalnummer: 8188.18.827
Stichting Melanie heeft een ANBI-status.

Download het logo van de stichting als vectorbestand.
Bij eventuele vragen over de toepassing:
miguel@hellingproof.com


Vormgeving: Miguel Visser | Hellingproof.com