Stichting Melanie

Stichting Melanie nodigt zelf theatermakers uit,
aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Stichting Melanie is een particulier initiatief, ontstaan uit een grote passie voor theater. Wij bieden financiële ondersteuning aan professionele theatermakers in Amsterdam en hechten aan inhoud, kwaliteit en originaliteit.

Stichting Melanie is bijzonder geïnteresseerd in het ontstaansproces van toneelproducties. Dit uit zich onder meer in het bijwonen van repetities.

Stichting Melanie hanteert de volgende criteria:
• Bij het desbetreffende project zijn meerdere financiers betrokken
• Vorige producties zijn met succes afgesloten

Aan andere gelijksoortige stichtingen of fondsen wordt
geen financiële steun verleend.

Stichting Melanie werft geen gelden van derden.
Zie voor meer informatie Beleid.